Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren

De Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren vervult een belangrijke rol binnen het AndersFinancieren concept. Zij houdt toezicht op de geldstromen tussen partijen en behartigt de belangen van de obligatiehouders tijdens de looptijd van de obligatielening. Indien noodzakelijk of gewenst treedt het bestuur van de Stichting in contact met uitgevende instelling over de voortgang, tijdelijke betalingsproblemen of andere issues. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarin een uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen zal het bestuur van de Stichting, op basis van de met de uitgevende instelling gesloten trustakte, namens de betreffende obligatiehouders optreden en eventueel beschikbare zekerheden uitwinnen.

De obligatiehouder

Een Obligatiehouder kan geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens de Uitgevende Instelling instellen. De Stichting Obligatiehouders zal naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouder – over de rechten van die Obligatiehouder onder de Obligatievoorwaarden, kunnen beschikken. Indien de Stichting Obligatiehouders overgaat tot uitwinning van zekerheden wordt de Uitgevende Instelling bevrijdt van de verplichting tot betaling ten opzichte van de (individuele) Obligatiehouders voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat wordt verkregen door voornoemde uitwinning.

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren zijn vastgelegd in haar statuten. Daarnaast heeft het bestuur een huishoudelijk reglement opgesteld. Notulen van de genomen recente beslissingen van het bestuur kunt u via deze website inzien evenals de jaarrekening.

Het bestuur

Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren heeft 3 bestuurders:

 

Eric Lemmens 

Voorzitter

Eric heeft een lange achtergrond bij verschillende banken, voornamelijk bij Citibank. Hier heeft hij zowel nationaal als internationaal managementfuncties bekleed. Momenteel is hij ondernemer en bestuurder bij twee stichtingen van Geldvoorelkaar.nl.

 

Pieter de Haes 

Vicevoorzitter

Pieter heeft een ruime achtergrond in de bankensector. Hij is gestart bij ABN Amro en is vervolgens directeur geweest in binnen- en buitenland bij verschillende takken van ING.

Op dit moment is hij partner/adviseur bij Clear Corporate Finance en bestuurder bij twee stichtingen van Geldvoorelkaar.nl.

 

Fred van der Stappen 

Secretaris

Fred heeft als voormalige Benelux-directeur van Schroders en hoofd business development van Euronext Amsterdam, ruime ervaring met beleggen. In 2016 heeft hij een nieuw initiatief gelanceerd: SmartFunding Solutions, dat ondernemers begeleidt bij financiering.