Vergunning AFM

De interactie tussen partijen op de financiële markten is aan strenge regels gebonden. Zo staat de wijze waarop een organisatie obligaties uitgeeft onder toezicht (zie Informatiememorandum), maar ook het handelen van adviseurs, bemiddelaars of crowdfundingplatforms als AndersFinancieren wordt streng gecontroleerd. Met name de kleine, niet-professionele belegger heeft een beschermde positie binnen de wet- en regelgeving. Denk hierbij onder andere aan de zorgplicht van banken.

Toezichthouders

Binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft) is bepaald dat alle financiële partijen die een rol vervullen richting een niet-professionele belegger, over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten beschikken. Voor het verstrekken van de AFM-vergunning wordt getoetst of de betreffende aanbieders, adviseurs en bemiddelaars beschikken over procedures die een goede dienstverlening kunnen waarborgen (beloningsbeleid, klachtenregeling, incidentenregeling en borging vakbekwaamheid) en/of de beleidsbepalers integer, geschikt en vakbekwaam zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst de financiële draagkracht en solvabiliteit van de organisatie.

Een vrijstelling hiervoor geldt onder meer bij aanbiedingen vanaf € 100.000 per beleggingsobject of per deelnemingsrecht. AndersFinancieren heeft er bewust voor gekozen om ook de kleine belegger mogelijkheden te bieden om te investeren in maatschappelijke projecten. U kunt inschrijven vanaf een bedrag van € 500,-. AndersFinancieren mag dat omdat de eigenaar/uitvoerende partij achter AndersFinancieren, ILFA Tools&Services b.v., sinds 15 maart 2013 beschikt over een vergunning als Beleggingsonderneming, ingeschreven in het register bij de AFM onder nummer 14003402. AndersFinancieren is daarmee 1 van de 4 crowdfundingplatforms in Nederland die werkt op basis van vergunning in plaats van een ontheffing.

Het Beleggerscompensatiestelsel

Elke organisatie met een vergunning als beleggingsonderneming neemt deel aan het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling is ingevoerd om beleggers nog meer bescherming te geven en gaat uit van het principe dat een beleggingsonderneming geld van haar beleggers afgescheiden houdt van het vermogen van de beleggingsonderneming zelf. In het geval van een faillissement van de beleggingsonderneming moeten beleggers gewoon bij hun beleggingen/gelden kunnen. Wanneer de beleggingsonderneming failliet gaat en blijkt dat het geld van de beleggers niet apart gehouden is, kunnen beleggers gecompenseerd worden tot maximaal €20.000,- per persoon. Lees hier meer over het BCS.