Wat houdt een Credittoets in?

Om beleggers van een transparant en onafhankelijk kredietoordeel te voorzien is AndersFinancieren een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Creditreform. Creditreform ondersteunt AndersFinancieren door het beschikbaar stellen van haar ECB rating tool aan een door hun organisatie aan te stellen gekwalificeerde analist.

Balans rating
De ECB ratingtool is een zogenaamd 'balans rating systeem'. De rating wordt aan de hand van de invoer van een jaarrekening in een rating tool over het meest recente boekjaar verkregen. Een balans rating is een gestandaardiseerde, geobjectiveerde en niet te manipuleren beoordeling van de kredietwaardigheid oftewel financiële situatie van een organisatie.

Verslag van eindoordeel
De analist analyseert vervolgens de kwaliteit van de investering, waarbij o.a. gekeken wordt naar de kwaliteit van het management en haar plannen. De kwalitatieve analyse samen met de betrouwbare kwantitatieve creditrating van Creditreform zijn de basis voor het eindoordeel. Ook de onderpandswaarde wordt in het eindoordeel meegenomen. En conform de eisen van AndersFinancieren wordt een oordeel gegeven over de duurzaamheid en sociale impact van het project. De credittoets wordt uitgedrukt in klassen overeenkomstig onderstaande tabel. Het verslag wordt ter inzage gepubliceerd binnen de beveiligde omgeving van AndersFinancieren, zodat beoogde beleggers een goed oordeel kunnen vormen omtrent de risico’s die zij met hun belegging lopen.

Voorbeeld samenvatting credittoets:

Risicoprofiel
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende risicoklassen welke Creditreform hanteert.
AndersFinancieren accepteert overeenkomstig haar beleid geen projecten met een non investor grade risicoprofiel (hoger dan CR11).