Selectie van projecten

Alleen maatschappelijke projecten met een passend risicoprofiel kunnen via ons platform worden aangeboden. AndersFinancieren heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom wil AndersFinancieren de projectaanbieder goed leren kennen voordat een emissie geplaatst wordt. De projectaanbieder doorloopt altijd het AndersFinancieren proces. Dit betekent dat elke aanbieder aan bepaalde voorwaarden en eisen moet voldoen.

Het proces van AndersFinancieren
Zes stappen die een projectaanbieder moet doorlopen

Het AndersFinancieren proces

1. Intake
Tijdens de eerste stap ‘intake’ gaat AndersFinancieren in gesprek met de projectaanbieder. Door middel van deze intake wil AndersFinancieren de aanbieder goed leren kennen. Zodat de beleggers en AndersFinancieren straks weten met welke aanbieder ze te maken hebben.

2. Check maatschappelijk karakter
AndersFinancieren is niet voor niets hét maatschappelijk platform voor alternatief financieren en zinvol beleggen. Een logische volgende stap is dan ook een uitgebreide check naar het maatschappelijk karakter van het project en de projectaanbieder. Dit betekent dat het project moet voldoen aan maatschappelijke normen voordat het AndersFinancieren platform het zal aanbieden.

3. Informatiememorandum
In de eerste twee stappen is veel (financiële) informatie verzameld over de projectaanbieder en het project dat men door middel van de obligatie wil financieren. Al deze informatie wordt vervolgens gebundeld in het Informatiememorandum, zodat alle informatie voor zowel de belegger, de projectaanbieder en AndersFinancieren helder is. Het Informatiememorandum is na de emissie van de obligaties zichtbaar op onze website bij het desbetreffende project.

4. Onafhankelijke credittoets
Voordat de inschrijving van een emissie opent, is de door de Uitgevende Instelling aangeleverde financiële informatie getoetst door haar accountant. Deze accountant geeft een zogenaamde samenstellingsverklaring af voor de historische cijfers en de prognose. Aanvullend wordt voor emissies die openstaan voor kleine beleggers een onafhankelijke credittoets uitgevoerd door Creditreform, zodat potentiële beleggers goed kunnen inschatten wat de risico's zijn. De uitkomsten van de credittoets worden opgenomen in een verslag en deze kan door geregistreerde deelnemers van AndersFinancieren worden ingezien.

De projecten die openstaan voor kleine beleggers dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Credittoets uitkomst van CR 11 of lager;
  • Vorm: donatie of een verhandelbare obligatie;
  • Minimum bedrag project: € 250.000,-;
  • Minimum inleg: € 500,- (obligatie);
  • Aflossing ineens op einddatum;
  • Vergoeding van een vaste rente per jaar achteraf.

5. Emissie van obligaties
Als alle voorgaande stappen goed zijn doorlopen, is het tijd om het project aan te bieden aan potentiële beleggers. Eerst zal voor relevante emissies een aanmelding worden gedaan bij de AFM. Via verschillende kanalen van AndersFinancieren, zoals de website, de nieuwsbrief, Facebook en LinkedIn, wordt het project aangekondigd. Ook kan het zijn dat de obligatie op verzoek van de projectaanbieder wordt aangeboden aan een besloten groep beleggers. Vervolgens kunnen potentiële beleggers zich oriënteren op het project en desgewenst inschrijven op de obligatie.

6. Toezicht Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren
Om ervoor te zorgen dat de emissie goed verloopt, houdt de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren onafhankelijk toezicht op het project. Zo houden zij onder andere toezicht op de afhandeling van geldstromen en mogelijke tijdelijke betalingsproblemen. Ook treden zij in contact met de projectaanbieder over de voortgang en houden zij toezicht op andere issues.