De toegevoegde waarde van een credittoets

Een betrouwbare, onafhankelijke credittoets geeft een belegger meer transparantie over de kredietwaardigheid en de kwaliteit van de betreffende organisatie, het management en haar plannen. Daarnaast wordt ook naar elementen zoals duurzaamheid, sociale impact en de waarde van het onderpand gekeken. Het is hiermee eenvoudiger voor u om te bepalen of het risico dat gekoppeld is aan de betreffende obligatie, wel bij u past. Het helpt u ook bij het vaststellen of de aangeboden rente naar uw mening wel in verhouding staat tot het risicoprofiel van de obligatie. Een credittoets is verplicht bij emissies die openstaan voor kleine beleggers. 
De toets die bij AndersFinancieren wordt gehanteerd betreft een zogenaamde 'private rating'. Private ratings mogen vanwege wet- en regelgeving niet openbaar gemaakt worden. Daarom is het uitgebreide verslag van een credittoets alleen te lezen binnen de beveiligde omgeving van AndersFinancieren. Als geregistreerde belegger van ons platform heeft u hier toegang toe.

Een voorbeeld van een samenvatting van de credittoets ziet u hieronder.

Risicoprofiel
Het risicoprofiel dat behoort bij het weergegeven risicoklasse kunt u lezen in onderstaande tabel. AndersFinancieren accepteert overeenkomstig haar beleid geen projecten met een non investor grade risicoprofiel (hoger dan CR11).

Beleggen zonder risico bestaat niet. Daarom adviseren wij u om naast het verslag van de credittoets ook kennis te nemen van de risicoparagraaf die in elk Informatiememorandum is opgenomen en voordat u beslist om obligaties te kopen een financieel adviseur te raadplegen.