Missie

Onze missie is verbinden, vernieuwen en mogelijk maken in de maatschappelijke sector; AndersFinancieren stelt een maatschappelijk funding platform beschikbaar waar particuliere en professionele beleggers op zinvolle wijze kunnen investeren. Het richt zich op grote bedragen voor maatschappelijke projecten met een beperkt risicoprofiel.

Ambitie

We hebben de ambitie om de norm te worden voor maatschappelijke funding platformen; anders financieren, maatschappelijk rendement en menselijke maat. Het biedt een alternatief, en het is anders dan overige (crowd)funding platformen.

Maatschappelijk platform versus Crowdfunding

Ons platform stelt particuliere en professionele beleggers in staat op een zinvolle wijze te beleggen in lokale initiatieven met een groot maatschappelijk belang. De opzet vertoont een aantal gelijkenissen met bestaande (crowd)funding-formules, alleen is AndersFinancieren een maatschappelijk funding platform. Er zijn belangrijke verschillen. Daar waar reguliere (crowd)funding-initiatieven zich richten op het verwerven van relatief kleine bedragen met een hoog risicoprofiel, richt AndersFinancieren zich op grotere bedragen voor maatschappelijke projecten met een beperkter risicoprofiel.

Onze merkwaarden

Onze merkwaarden zijn onze basis voor hoe wij werken, en zijn leidend voor de cultuur die heerst bij AndersFinancieren.

1. ANDERS
AndersFinancieren doet het anders dan anderen; we maken financieren op een andere manier mogelijk.
- Andere projecten;
- Andere risicoprofielen;
- Andere werkwijze.

2. AUTHENTIEK
De waarden en normen waar wij bij AndersFinancieren op terugvallen zijn de waarden en normen zoals die in de jaren ‘80 ook in de bankwereld golden. Het koppelt het traditionele met het moderne, wat haar anders maakt.

3. SOLIDE
AndersFinancieren is een betrouwbare organisatie en is transparant in alles wat zij doet. Het beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming (slechts 4 platformen hebben ook zo’n vergunning) en we werken nauw samen met een officieel erkend ratingagency voor het toetsen van het kredietrisico.

4. MAATSCHAPPELIJK
Bij AndersFinancieren hebben we een maatschappelijke ambitie. Deze drijfveer is het imago van het bedrijf geworden. Het funding platform stelt particuliere en professionele beleggers in staat om zinvolle lokale initiatieven met een groot maatschappelijk belang mede mogelijk te maken. Initiatieven die met (alleen) bankfinanciering niet van de grond zouden komen

5. DESKUNDIG
AndersFinancieren beschikt over een professioneel trackrecord op het gebied van financieren in non-profit omgevingen en langdurige zorg. Door deze kennis en ervaring beschikken zij over diverse tools, een groot netwerk en kunde om maatschappelijke financieringen mogelijk te maken.
AndersFinancieren gelooft in een duurzaam business model waarbij enerzijds kennis delen en anderzijds mensen in de mogelijkheid stellen om van die kennis gebruik te maken middels hun hulp.

6. BETROKKEN
AndersFinancieren is in hoge mate betrokken. Zij zit echt met de klant aan tafel en is van mening dat dit de toegevoegde waarde van AndersFinancieren is. Tevens hebben projecten die via het platform van AndersFinancieren fondsen werven een strenge selectie doorlopen. Een deelnemende organisatie verplicht zich bij aanvang van het traject om gedurende de looptijd van de obligatie gericht contact met de belegger te onderhouden over de maatschappelijke en financiële resultaten.

7. TOEGANKELIJK
AndersFinancieren richt zich zowel op de particuliere als de professionele belegger die graag wil investeren in maatschappelijke projecten op lokaal niveau. Een bijdrage kan in de vorm van een donatie of middels het kopen van een obligatie. Een donatie is mogelijk vanaf 20 euro. Een obligatie heeft een minimum bedrag van 500 euro.

Onze kernwaarden

De kernwaarden tonen het persoonlijk karakter van AndersFinancieren. AndersFinancieren is: 

VERNIEUWEND
AndersFinancieren is vernieuwend. Het voegt oude en nieuwe elementen samen om het voor mensen mogelijk te maken om anders te financieren.

INSPIREREND
Het draagvlak, engagement en enthousiasme is doorslaggevend. AndersFinancieren laat de noodzaak en waarde van een project echt tot leven komen.

ZINVOL
AndersFinancieren maakt het mogelijk om direct en vertrouwd op een zinvolle wijze te investeren in maatschappelijk initiatieven.

VERBINDEND
AndersFinancieren gaat om het verbinden van beleggers/donateurs en organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Zij beschikt over een wijdverbreid netwerk dat een waardevolle aanvulling is.

TRANSPARANT
AndersFinancieren is niet feilbaar. De wereld is niet maakbaar. Beleggen betekent risico. AndersFinancieren is hier open en eerlijk over en wijst iedereen op de risico’s. Deze zorgplicht wordt letterlijk genomen en zij doen hun uiterste best om het uiteindelijke doel te behalen.

ONDERSTEUNDEND
AndersFinancieren ondersteunt maatschappelijke plannen van ondernemende organisaties bij het bedenken, verbinden en realiseren van de plannen om het uiteindelijke doel te behalen.

SAMENWERKEN
AndersFinancieren werkt altijd samen met andere partijen, vanuit partnerships. Het gelooft in het feit dat samen meer mogelijk is.

DESKUNDIGHEID
De initiatiefnemers van AndersFinancieren hebben allen uitgebreide kennis en een trackrecord op het gebied van financieren in non-profit omgevingen en langdurige zorg.