Over AndersFinancieren

AndersFinancieren is een funding platform voor maatschappelijke projecten. We richten ons op donateurs en beleggers die willen investeren in onder meer de langdurige zorg, onderwijs en duurzaam wonen.

Crowdfunding met maatschappelijk karakter
Ons platform stelt particuliere en professionele beleggers in staat op een zinvolle wijze te doneren aan of beleggen in lokale initiatieven met een groot maatschappelijk belang. De opzet vertoont grote gelijkenis met bestaande crowdfunding-formules. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Daar waar reguliere crowdfunding-initiatieven zich richten op het verwerven van relatief kleine bedragen met een hoog risicoprofiel, richt AndersFinancieren zich op grotere bedragen voor maatschappelijke projecten met een beperkter risicoprofiel.

Voor wie?
AndersFinancieren richt zich in eerste instantie op de maatschappelijk geëngageerde particulier die graag wil investeren in projecten op lokaal niveau. Het instapniveau is laag: doneren kan al vanaf 20 euro en beleggen vanaf 500 euro.

Ook de meer professionele belegger is van harte welkom. Een belegger koopt een of meerdere obligaties van een instelling. De obligatie is een financieel instrument dat al vele eeuwen oud is en qua opzet de eenvoud zelve. De belegger heeft een vordering op de maatschappelijke instelling die de obligatie heeft uitgegeven. Deze vordering heeft een vaste hoofdsom, een vaste looptijd en een vaste jaarlijkse rente. De hoofdsom wordt aan het eind van de looptijd in één keer terugbetaald.