Vergunning beleggingsonderneming

AnderFinancieren is een handelsnaam van SmartFunding B.V., deze opereert als verbonden agent van ILFA Tools en Services B.V. en heeft sinds maart 2013 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning als beleggingsonderneming voor beleggingsdienst(en) en staat geregistreerd onder nummer (AFM nr. 14003402). AnderFinancieren mag de volgende diensten verlenen: orders doorgeven in financiële instrumenten.

De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) beleggingsondernemingen als platform, DNB houdt prudentieel toezicht. DNB kijkt onder meer naar het minimum eigen vermogen en de solvabiliteit van de beleggingsonderneming. Ook geeft DNB verklaringen van geen bezwaar af aan houders van een gekwalificeerde deelneming in de beleggingsonderneming in kwestie.