Informatiememorandum

De interactie tussen partijen op de financiële markten is aan strenge regels gebonden. De wijze waarop een organisatie obligaties uitgeeft, staat bijvoorbeeld onder toezicht. Maar ook het handelen van adviseurs, bemiddelaars of crowdfunding platforms als AndersFinancieren wordt streng gecontroleerd.

Met name de kleine, niet-professionele belegger heeft een beschermde positie binnen de wet- en regelgeving. Denk hierbij onder meer aan de zorgplicht van banken. De regels zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet oneerlijke handelspraktijken (OHP). Toezichthouders in deze zijn de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Eisen aan prospectus
De Wft bepaalt dat indien een organisatie obligaties wenst uit te geven, er een prospectus moet worden opgesteld die ter goedkeuring aan de AFM moet worden voorgelegd. De prospectus moet worden opgesteld conform door de EU vastgestelde richtlijnen en bevat vaste schema’s en bouwstenen.

Een prospectus dient onder meer te bevatten:

 • de mogelijke risico’s die beleggers lopen;
 • hoe de effecten gekocht/verkocht kunnen worden;
 • de kosten die voor rekening van de belegger komen;
 • de manier waarop de waarde van het effect vastgesteld of gewijzigd kan worden;
 • de rente of vergoeding aan de belegger en hoe deze rente of vergoeding vastgesteld of gewijzigd wordt;
 • de activiteiten en de organisatiestructuur van de aanbieder van de effecten;
 • de financiële positie van het bedrijf dat de effecten aanbiedt.

Mogelijke vrijstelling voor het toetsen van de prospectus kan worden verkregen indien:

 • de aanbieding geschiedt aan minder dan 150 personen, niet zijnde gekwalificeerde beleggers;
 • de effecten (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen een waarde van ten minste € 100.000 per belegger;
 • de nominale waarde van een effect € 100.000 is of meer;
 • de effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk worden aangeboden om niet-commerciële doelen te verwezenlijken;
 • de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan 5 miljoen is, berekend over een periode van 12 maanden.

Informatiememorandum
Dossiers die gepresenteerd worden op AndersFinancieren maken gebruik van een of meerdere van bovenstaande vrijstellingen. Informatie voor aspirant obligatiehouders wordt, bij een emissie onder de vrijstelling totale tegenwaarde minder dan € 5.000.000,- in 12 maanden, verstrekt middels het door de Wet financieel toezicht verplicht gestelde format. Voor emissies welke gebruik maken van een van de andere vrijstellingen wordt een standaard AndersFinancieren-format ingezet dat is afgeleid van het verplichte Wft-format. Voor deze werkwijze is gekozen, omdat de kosten voor het opstellen en goedkeuren van de prospectus met een vrijwillige toetsing in relatie tot de hoofdsom te hoog zijn. 

Conform de wet- en regelgeving wordt dan ook de volgende tekst vermeld:

http://andersfinancieren.com/assets/template/img/layout/image005.png