Onze werkwijze

AndersFinancieren voegt oude en nieuwe elementen vanuit de financiële wereld samen. Het heeft de old school obligaties ‘afgestoft’ en brengt deze zodanig op de markt dat ook (kleine) beleggers kunnen participeren in financieringen. Financieren/beleggen is door banken de laatste decennia gemonopoliseerd. Alle handelingen/stappen zijn verpakt in bancaire producten en daarmee verdwenen in een black box. Hierdoor hebben (kleine) beleggers geen inzicht in wat er precies met hun geld gebeurt en is de machtspositie van de banken richting bedrijven en instellingen groot. AndersFinancieren brengt nu op een andere, transparante manier een passend alternatief met obligaties voor ‘kleinere’ financieringen.

Voor wie?

AndersFinancieren richt zich in eerste instantie op de maatschappelijk geëngageerde particulier die graag wil investeren in projecten op lokaal niveau. Er zijn twee types emissies:

  • Emissies met als doelgroep zowel kleine als vermogende en professionele beleggers, waarin kan worden belegd vanaf € 500,-. 
  • Emissies gericht op vermogende en professionele beleggers, met een minimale inleg van € 100.000,-. 

Een belegger koopt een of meerdere obligaties van een instelling. Een obligatie is een financieel instrument dat al vele eeuwen oud is en qua opzet de eenvoud zelve. De belegger heeft een vordering op de maatschappelijke instelling die de obligatie heeft uitgegeven. Deze vordering heeft een vaste hoofdsom, een vaste looptijd en een vaste jaarlijkse rente. De hoofdsom wordt aan het eind van de looptijd of bij verkoop van het onderpand in één keer terugbetaald.