Irma Langeraert

Irma Langeraert ondersteunt sinds 1995 als zelfstandig ondernemer non-profit instellingen bij financieringsvraagstukken. Na overleg met ActiZ heeft zij besloten dat er in Nederland een eigen plek moest komen voor het lokaal funden voor maatschappelijke instellingen. Een plek die recht doet aan de afwijkende behoeften en het andere risicoprofiel van maatschappelijke instellingen. Een platform dat bijdraagt aan vernieuwen, verbinden, delen en mogelijk maken in de maatschappelijke sector. Bij de verdere uitbouw van AndersFinancieren zal Irma haar kennis en trackrecord op het gebied van financieren in non-profit omgevingen inbrengen. Ook haar wijdverbreide netwerk zal een waardevolle aanvulling zijn in menig dossier.

John Reimerink

John Reimerink is als kwartiermaker verbonden aan AndersFinancieren. In deze rol is hij betrokken bij de ontwikkeling van het platform en de opstart van financieringsprojecten. John ondersteunt desgewenst bij het bedenken, verbinden, ondersteunen en realiseren van de maatschappelijke plannen van de ondernemende organisatie. Dit doet hij met kennis van zaken, verfrissende creativiteit, enthousiasme en een gezonde dosis humor. John heeft als bestuurder/manager ruim 25 jaar ervaring in de langdurige zorg. Zowel in de ouderen- als gehandicaptenzorg heeft hij inmiddels een groot netwerk opgebouwd en diverse trackrecords behaald. Zijn ambitie om in het huidige transitieklimaat van de langdurige zorg met vernieuwende oplossingen te komen combineert John bij AndersFinancieren om kansen te creëren en ondersteunen voor toekomstbestendige initiatieven.

Gerard van Baar

Gerard van Baar heeft lange ervaring als treasury en risk consultant in de semi-publieke sector van woningcorporaties en energiebedrijven. Juist in de tijd dat in die sectoren grote transities plaatsvonden. Hetzelfde gebeurt nu bij de zorgsector: terugtrekkende banken, snel veranderende wetgeving en daarmee verschuiving van de marktvraag. Bij uitstek een speelveld waarbij de nieuwe mogelijkheden, de risico’s en de effecten daarvan op de financieringsvraag voortdurend moeten worden gemonitord en bijgesteld.

Carlo de Croock

Carlo de Croock is manager van het serviceteam van AndersFinancieren en verantwoordelijk voor innovatie en ICT. Hij heeft de module voor het inschrijven en beheren van obligaties ontwikkeld voor de gebruikers van het AndersFinancieren platform. Samen met zijn team zal hij in de toekomst het platform onderhouden en maatschappelijke instellingen en beleggers ondersteunen bij het beheer van hun obligaties.