Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is SmartFunding B.V.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de bemiddeling bij plaatsingsovereenkomsten en het verrichten van daaraan gerelateerde uitvoerende financiële diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, door het in geaggregeerde vorm analyseren van het bezoek aan website en het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven . Gegevens worden slechts aan derden verstrekt voor zover dat voor onze dienstverlening noodzakelijk is. Zo kunnen de contactgegevens en bankgegevens van investeerders worden doorgegeven aan een instelling die een investering wenst aan te trekken.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij volgen bij het gebruik van Google Analytics de Handleiding privacy-vriendelijk gebruik van Google Analytics van het College bescherming persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij met Google een bewerkersovereenkomst hebben gesloten op grond waarvan Google de informatie slechts mag gebruiken voor de bovengenoemde analysedoeleinden ten behoeve van onze website, Google de laatste 4 cijfers van uw IP-adres moet verwijderen en Google wordt verplicht de gegevens onafhankelijk van haar andere diensten te gebruiken. Indien u niettemin bezwaar heeft tegen dit gebruik van Google, kunt u de Google Analytics cookies uitzetten door rechtsboven op deze pagina op ‘Cookies uitschakelen’ te drukken.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook kunt u zich te allen tijde via de website afmelden door hier onze instructies te volgen op de uitschrijfpagina. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende pagina weergaven van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Beveiliging

Wij hechten groot belang aan de beveiliging van uw gegevens en hebben technische en organisatorische  maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang of verlies zoveel mogelijk te voorkomen. De hostingprovider waar onze server is geplaatst is ISO 27001 en 9001 gecertificeerd en onze website voorzien van een SSL certificaat. Toegang tot uw gegevens via de website is beveiligd door wachtwoorden en er vindt ‘logging’ en controle van toegang plaats. Medewerkers van ons en onze hosting provider hebben slechts toegang voor zover noodzakelijk om hun taken te kunnen uitvoeren en zijn aan geheimhoudingsverklaringen gebonden. Ons bedrijfspand is tenslotte beveiligd door toegangsbeveiliging en alarminstallatie bij een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Mocht u nog vragen hebben over de beveiliging van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

AndersFinancieren, Kastanjelaan 400, 5616LZ Eindhoven, +31(0)85 130 22 18, info@andersfinancieren.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.