image

Steenvlinder BV

Deze obligatielening dient ter versterking van de vermogenspositie van Steenvlinder. Met de opbrengst kunnen projecten worden gefinancierd, maar de opbrengst heeft tevens nadrukkelijk als doel een multiplier te creëren in de ter beschikkingstelling van financiering door derden en zo (op termijn) een verdere groei van Steenvlinder te realiseren. 

Steenvlinder

Steenvlinder is veruit het meest ervaren bedrijf op het gebied van eigenbouw in Nederland, een gebied dat nog volop in ontwikkeling is. De oprichters van Steenvlinder, Hans Sparreboom en Marnix Norder, hebben beiden 20 jaar ervaring in stedelijke ontwikkeling en projecten. Sinds 2008 hebben zij zich gespecialiseerd in eigenbouw. In die periode hebben zij een enorme diversiteit aan kluswoningen en nieuwbouw op kavels gerealiseerd. Steenvlinder wil meer woonplezier realiseren en bijdragen aan een beter leven: door het zelf bouwen, bouwen mensen ook aan de samenleving. Het doel is om zelfbouw voor iedereen mogelijk te maken met maximale vrijheid en zeggenschap. Steenvlinder zorgt zo voor meer woonplezier, unieke woningen en een grotere betrokkenheid bij de buurt.

Nuttige links:

• Website Steenvlinder;

• Facebook Steenvlinder;

• Twitter Steenvlinder.

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.