image

Steenvlinder 1

De obligatielening is afgelost.

Het kluswoningenproject Prins Willem Alexander School in ’s-Gravenzande is succesvol verlopen. Tot onze vreugde is de obligatielening vervroegd afgelost. Steenvlinder komt binnenkort met vergelijkbare projecten. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.  

De obligatielening van Steenvlinder heeft 2 weken voor de einddatum van de inschrijvingsperiode de maximale hoofdsom van € 850.000,- behaald. Met de lening beoogde Steenvlinder minimaal € 650.000,- op te halen. Dat bij deze eerste obligatielening het doel zo snel is bereikt, laat zien dat er markt is voor maatschappelijke beleggingen met een sociaal rendement.

Steenvlinder schreef de obligatielening uit ter financiering van het kluswoningenproject Prins Willem Alexander School in ’s-Gravenzande. Inmiddels zijn er ruim 40 gegadigden ingeschreven voor 17 kluswoningen. De gemeente bepaalt op korte termijn aan wie de woningen worden toegewezen. De looptijd van de lening is 2 jaar en de rente bedraagt 4%. Er is verder geen bank bij de financiering betrokken, dit betekent dat alle zekerheden w.o. een eerste hypotheek op de school voor de obligatiehouders zijn. 

Extra betrokkenheid

De obligatiehouders worden bij het vervolg van het project betrokken. De eerste beleggers informatieavond heeft op 10 oktober jl. plaatsgevonden. Ook in de komende periode zullen er speciale avonden voor beleggers worden georganiseerd. Zo worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang en krijgen op verschillende momenten een rondleiding aangeboden. De obligatiehouders zullen dus letterlijk kunnen zien wat er gebeurt met hun beleggingen wordt gerealiseerd. Naast het rendement op hun geld, kunnen ze dan ervaren hoe mooi het wordt!

Nieuwe projecten 

Steenvlinder en AndersFinancieren zijn op dit moment druk bezig om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Ook voor deze projecten zal er een obligatielening worden uitgeschreven met elk een vergelijkbaar maatschappelijke impact, beperkt risicoprofiel en een passend financieel rendement. Naar verwachting komen er in 2017 nog 5 tot 8 projecten en dus obligaties bij.

Het project

Steenvlinder heeft overeenstemming met de gemeente Westland over de aankoop van de oude school en het realiseren van 17 appartementen. Zij zorgen ervoor dat alles geregeld is met de gemeente. Technische zaken zoals de fundering en de aansluiting van riolering, gas, water en licht zullen worden aangelegd. Mensen bouwen dus helemaal hun eigen huis in de oude school, zonder te verdwalen in ingewikkeldheden. Bij de verbouw en renovatie wordt de duurzaamheid van het pand sterk vergroot en zal het historische gebouw veel beter zichtbaar worden.

De school, waar zoveel inwoners van ’s-Gravenzande hebben leren lezen en schrijven, blijft behouden. Het ‘schoolplein’ zal daarbij als openbare ruimte beschikbaar komen. De kosten blijven laag zodat voor mensen met inzet en durf, maar met een beperkt startkapitaal, kansen ontstaan op de woningmarkt. Dit is goed voor hen én voor de leefbaarheid van ’s-Gravenzande.

Samenwerking AndersFinancieren en Steenvlinder

AndersFinancieren en Steenvlinder hebben elkaar gevonden omdat beiden gericht zijn op het creëren van meerwaarde voor de samenleving. De een door o.a. het hergebruik van cultuurhistorische gebouwen en mensen de kans te geven een betaalbare koopwoning te realiseren. De ander door de gelegenheid te bieden om te beleggen in een maatschappelijk doel, tegen een redelijk rendement.

Wat we delen is een open, eerlijke en deskundige  bedrijfscultuur; waarbij we nieuwe wegen bewandelen om de wereld een stukje mooier te maken en de mensen een beetje gelukkiger. Bij de Prins Willem Alexanderschool in ’s Gravenzande komt alles samen. Het is een mooi voorbeeld van een belegging met grote maatschappelijke meerwaarde, een beperkt risico en toch ook nog een leuk rendement.’ aldus directeuren Irma Langeraert en Marnix Norder.

Nuttige Links:

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.