Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren

De Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren vervult een belangrijke rol binnen het AndersFinancieren concept. Zij houdt toezicht op de geldstromen tussen partijen en behartigt de belangen van de obligatiehouders tijdens de looptijd van de obligatielening. Indien noodzakelijk of gewenst treedt het bestuur van de Stichting in contact met uitgevende instelling over de voortgang, tijdelijke betalingsproblemen of andere issues. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarin een uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen zal het bestuur van de Stichting namens de betreffende obligatiehouders optreden en eventueel beschikbare zekerheden uitwinnen.