Madaster converteerbare obligatie

Madaster converteerbare obligatie

Madaster convertible bondAFM vrijstelling prospectus

De mens put de aarde uit

Om zichzelf te onderhouden heeft wereldwijde consumptie 1,5 keer planeet aarde nodig. Als iedereen op het Amerikaanse niveau zou consumeren, zou 4 keer planeet aarde nodig zijn. Daarbij worden ontwikkelingslanden rijker en stijgen hun CO2-emissies.

De transitie naar de circulaire economie

In ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Om dit doel te bereiken moeten we op alle niveaus van onze samenleving actie ondernemen en duidelijke mijlpalen stellen. Het eerste doel is ambitieus, maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Deze doelstelling sluit aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen.

 

Een voorwaarde voor de circulaire economie

Het Kadaster voor materialen

Madaster is een initiatief van Thomas Rau en is opgericht met als doel het elimineren van afval door materialen een identiteit te geven. In eerste instantie richt Madaster zich op materialen in de gebouwde omgeving. Madaster beschouwt de aarde als een gesloten systeem waarbinnen geen verspilling mag plaatsvinden. Grondstoffen zijn gelimiteerd en schaars voorhanden. Om materialen oneindig beschikbaar te houden dienen ze gedocumenteerd te worden. Afval is materiaal zonder identiteit. Madaster koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde.

Kapitaal

Om het Madaster platform verder door te ontwikkelen en om koppelingen met relevante partijen mogelijk te maken is kapitaal nodig. AndersFinancieren en Symbid gaan samen in een co-funding project het benodigde kapitaal ophalen in de vorm van een converteerbare obligatie.

Kenmerken

Emissie: minimaal €500.000,- en maximaal €2.500.000,-

Rentepercentage: 6% (enkelvoudig). Jaarlijks wordt de verschuldigde rente bij de hoofdsom opgeteld en wordt dus niet tussentijds uitgekeerd aan de obligatiehouders gedurende de looptijd van de lening. 

Looptijd: 5 jaar, met een mogelijke verlenging van telkens twee jaar.

Conversie: Obligatiehouders kunnen het door hen uitgeleende bedrag plus opgebouwde rente op het moment van conversie laten omzetten in gecertificeerde aandelen van Madaster Services B.V. in een nieuw op te zetten 'Stichting administratiekantoor' (STAK).

Zekerheden: Er worden van Madaster geen zekerheden vanuit de vennootschap of persoonlijke hoofdelijkheid gevraagd als onderpand voor de obligatie. 

Vervroegde aflossing: Mogelijk gedurende de looptijd met een boeterente van 15% over het af te lossen bedrag. 

Inleg

Iedereen moet mee kunnen doen met de missie om afval te elimineren, we delen deze wereld immers met zijn allen. Al vanaf €20,- kan worden geïnvesteerd in het Madaster platform via Symbid. Hieronder vindt u een uitleg hoe u kunt investeren via Symbid. 

1. Ga naar de Madaster pagina.

2. Klik op de knop 'Investeer'.

Investeer - Volg buttons

3. Log in of maak een account aan. 

Log in/Registreer

4. Geef aan of je verwacht meer of minder dan €15.000,- te investeren. 

5. Upload de benodigde KYC documenten. Symbid is verplicht voor elke investeerder een 'Know Your Customer' (KYC) uit te voeren. Dit is een proces waarbij de identiteit en het adres van een investeerder gecontroleerd worden. Er wordt gevraagd om de volgende bestanden: 

  • Particuliere investeerder maximaal €15.000,-: Kopie paspoort
  • Particuliere investeerder meer dan €15.000,-: Kopie paspoort en bewijs van woonplaats/adres
  • Investering vanuit B.V.: Kopie paspoort en uittreksel KVK

6. Kies het te investeren bedrag en accepteer de voorwaarden. 

7. Vul de vragenlijst in. Symbid is verplicht elke investeerder te vragen of zij begrijpen waarin ze investeren. 

8. Kies een betaalmethode en rond je investering af. 

Meedoen? Login voor meer informatie over dit project, het beleggingsprofiel en de documentatie? Nog geen profiel, registreer dan snel

Login en registreer