Statushouders klussen in Boskoop

Statushouders klussen in Boskoop

De obligatielening is geplaatst. 

Voor dit prachtige initiatief in Boskoop is een uniek financieringsarrangement met Triodos Bank gesloten. Voor elke euro die wordt ingelegd door obligatiehouders leent Triodos een euro aan Fundering waarbij de zekerheden samen worden gedeeld.

Zelfbouw en alternatieve financiering slim combineren om statushouders hun eigen huis te laten maken: dat is letterlijk bouwen aan de toekomst! Stichting Fundering maakt het mogelijk door statushouders een kluswoning toe te wijzen, hen zelf aan de slag te zetten met vervolgens het eerste recht tot koop. Dat betekent niet afwachten, maar concreet aan de slag.

Het concept is nieuw en de pilot is een leegstaande schoolpand in de gemeente Boskoop die wordt getransformeerd tot kluscomplex. Stichting Fundering stelt aan statushouders een kluswoning en bouwbudget beschikbaar omdat zij geen reguliere hypotheek kunnen krijgen. Daarnaast begeleidt de stichting de statushouders en wordt de integratie op allerlei vlakken gestimuleerd: want wie wil klussen, heeft hulp nodig. De stichting heeft de volle medewerking van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het project

De eerste kluswoningen die Stichting Fundering gaat kopen staan in de gemeente Boskoop. In een oude basisschool aan de Wilhelminalaan 7 worden zes kluswoningen gerealiseerd, waarvan drie woningen beschikbaar worden gesteld aan statushouders. De woningen liggen direct aan het water in een groene omgeving en slechts 5 minuten fietsafstand van het centrum. Het gaat om kleinschalige bungalows met één laag, wat het zeer geschikt maakt voor bijvoorbeeld een- tot tweepersoonshuishoudens, starters of ouderen. Het is ook heel goed mogelijk om hier een levensloopbestendige woning te realiseren. Het gehele traject wordt ondersteunt door Steenvlinder.

Voor de aankoop en verbouwing van de 3 kluswoningen in Boskoop wordt een obligatielening uitgeschreven door Stichting Fundering. Tevens is Triodos Bank de co-financier: elke euro die wordt ingelegd, wordt door de duurzame bank verdubbeld, waarbij de zekerheden samen worden gedeeld. De stichting regelt alles met privaat geld en opereert onafhankelijk van de overheid.

Nieuwe projecten

Het doel van Stichting Fundering is om minimaal 100 kluswoningen aan te kopen binnen een periode van twee jaar. Ook voor deze kluswoningen worden obligatieleningen uitgeschreven met elk een vergelijkbaar maatschappelijke impact, beperkt risicoprofiel en een passend financieel rendement. Begin juni start ook de emissie voor de lening voor de aankoop van klushuizen de gemeente Vlaardingen.

Samenwerkende partijen

AndersFinancieren en Steenvlinder zijn beide gericht zijn op het creëren van meerwaarde voor de samenleving. De een door o.a. het hergebruik van cultuurhistorische gebouwen en mensen de kans te geven een betaalbare koopwoning te realiseren. De ander door de gelegenheid te bieden om te beleggen in een maatschappelijk doel, tegen een redelijk rendement.

“Het is spannend, maar vreselijk leuk. We weten al dat zelfbouw populair is en hebben er veel ervaring mee. Tot nu toe heb ik alleen maar enthousiaste, gedreven zelfbouwers ontmoet en waarom zou het bij deze nieuwkomers anders zijn? Sterker nog, velen hebben in het land van herkomst al hun eigen huis gebouwd!” zegt Marnix Norder, het brein achter de stichting en mede-eigenaar van oprichtingspartner Steenvlinder.

Nuttige links :