Een circulaire economie financieren we samen

De nieuwste obligatie op onze website, de Madaster Convertible Impact Bond, is een co-funding project van AndersFinancieren en Symbid.

Vandaag ontving initiatiefnemer Thomas Rau van Madaster, de ’materialenbibliotheek voor vastgoed’, symbolisch de eerste 6% converteerbare obligatie als onderdeel van de financieringsronde die vandaag is gestart. Madaster heeft als missie om afval (in de bouwsector) te elimineren. De obligatie werd aangeboden door Irma Langeraert van AndersFinancieren en Maarten van der Sanden van Symbid.

Waste is material without an identity

Madaster

Madaster is een initiatief van Thomas Rau,opgericht met als doel het elimineren van afval. Madaster ziet de aarde als een gesloten systeem waarbinnen geen verspilling mag plaatsvinden. Grondstoffen zijn gelimiteerd en schaars voorhanden. Om materialen oneindig beschikbaar te houden dienen ze gedocumenteerd te worden. Afval is materiaal zonder identiteit en Madaster wil materialen een identiteit geven, waarbij in eerste instantie de focus zal liggen op materialen in de gebouwde omgeving. Materiaal-identiteit wordt gekoppeld aan locatie en vastgelegd in een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Madaster is daarmee een soort Kadaster voor materialen.

Meer informatie over Madaster is terug te vinden op de projectenpagina.

Write down instead of write off

Co-funding

Om het Madaster platform verder door te ontwikkelen en om koppelingen met relevante partijen mogelijk te maken is kapitaal nodig. Volgens Madaster moet iedereen mee kunnen doen met hun missie om afval te elimineren en daarom wordt aan zowel particuliere als professionele beleggers de kans geboden om vanaf Є20,- medeaandeelhouder van Madaster te worden.

Thomas Rau: “Het is tijd dat particulieren meedoen en zo een grotere verantwoordelijkheid voelen om materialen te hergebruiken. (.…) Particulieren kunnen met deze constructie mede-eigenaar worden van Madaster. Bovendien is de financiering hiermee niet afhankelijk van alleen grote investeerders.

De financieringsvorm is ontworpen door AndersFinancieren en maakt gebruik van crowdfundingplatform Symbid. De inschrijving zal via Symbid lopen en heeft als voorlopige einddatum 1 maart 2019. De converteerbare obligatie heeft een looptijd van 5 jaar en een enkelvoudig rentepercentage van 6%.

Meer informatie over de co-funding van Madaster is terug te vinden op de projectenpagina of op de Madaster-pagina van Symbid.

Every building is a materialdepot