Hoe AndersFinancieren omgaat met uw privacy

AndersFinancieren respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Transparantie en betrouwbaarheid zijn twee aspecten die AndersFinancieren erg belangrijk vindt. U kunt erop vertrouwen dat wanneer u gebruik gemaakt van de diensten van AndersFinancieren er betrouwbaar met gevoelige persoonsgegevens om wordt gegaan.

Privacy statement

Om uw privacy te bewerkstelligen is een privacy statement opgesteld. Dit betekent dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In het privacy statement van AndersFinancieren wordt uitgelegd: welke gegevens verzameld worden, met welk doel die gegevens gebruikt worden en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Inzage persoonsgegevens

Als u een relatie met AndersFinancieren heeft, kunt u ten alle tijden uw persoonlijke gegevens inzien. Dat kan na schriftelijk verzoek. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Binnen vijf werkdagen levert AndersFinancieren dan een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Mocht u vragen hebben over het beheer en de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@andersfinancieren.nl.