Jaarvergadering obligatiehouders Het Adriano Huis

Aan alle obligatiehouders van obligatielening Het Adriano Huis 2,

Op verzoek van de Uitgevende Instelling Stichting Het Adriano Huis bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering van obligatiehouders. Deze vergadering is uitgeschreven conform de obligatievoorwaarden voor de obligatielening waarin u deelneemt.

De bijeenkomst wordt gehouden in Het Adriano Huis aan de Jan Borghoutsplein 51 te Bergen op Zoom op 7 augustus en zal starten om 19.00 uur. 

De agenda van de vergadering is als volgt:

  • Opening 
  • Introductie bestuur Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren en toelichting rol
  • Toelichting op de jaarrekening 2018
  • Rondvraag
  • Sluiting vergadering

Via het formulier op de pagina schrijft u in voor de vergadering van 7 augustus aanstaande.