Jaarvergadering obligatiehouders Bernhoven I en II op 25 juni

Aan alle obligatiehouders van obligatieleningen Bernhoven I en II,

Op verzoek van de Uitgevende Instelling Bernhoven B.V. bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering van obligatiehouders. Deze vergadering is uitgeschreven conform de obligatievoorwaarden voor de obligatielening(en) waarin u deelneemt.

Gezien de onregelmatige werktijden van een substantieel deel van de obligatiehouders is besloten om twee bijeenkomsten te organiseren. De data zijn 24 en 25 juni 2019. De bijeenkomsten worden gehouden in restaurant Bernhoven, Nistelrodeseweg 10 te Uden. Beide bijeenkomsten starten om 17.00 uur.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  • Opening 
  • Introductie bestuur Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren en toelichting rol
  • Toelichting Geert van den Enden, algemeen directeur Bernhoven, op de jaarrekening 2018
  • Rondvraag
  • Sluiting vergadering

Na afloop van de vergaderingen wordt een verslag gepubliceerd op deze website. Wanneer u niet in de gelegenheid bent de bijeenkomst bij te wonen, kunt u in het verslag nalezen wat besproken is.

Via het formulier op de pagina schrijft u in voor de vergadering op dinsdag 25 juni aanstaande.