image

Steenvlinder 9 II

Steenvlinder maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen en koopt hiervoor locaties aan. Steenvlinder gelooft in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer identiteit en maken unieke woningen Ze hebben een grotere betrokkenheid bij de buurt. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid, onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Steenvlinder laat de zelfbouwer niet aan zijn lot over, zij ontvangen begeleiding als daar behoefte aan is. Steenvlinder vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom worden bijvoorbeeld oude gebouwen niet gesloopt, maar hergebruikt met een nieuwe functie. Verder zijn woningen gasloos en CO2-neutraal.

Voor het project Steenvlinder Zelfbouw 9 wordt een perceel grond aangekocht waarop 121 gestapelde nieuwsbouw-kluswoningen worden gerealiseerd. Het perceel heeft als bestemming deels bedrijfsterrein en deels groen. De kluswoningen zijn gelegen op fietsafstand van het oude centrum van Delft, ingeklemd tussen een woonwijk en de A13 in de directe nabijheid van de TU en de IKEA. De kluswoningen zijn geschikt voor een brede doelgroep van starters tot doorstromers, van lagere tot hogere inkomens en van alleenstaande tot gezinnen.

Steenvlinder

De uitgevende instelling Steenvlinder Zelfbouw 9 B.V. is een 100% dochter van Steenvlinder B.V (holding). Steenvlinder B.V. maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen, en koopt hiervoor locaties aan. Steenvlinder gelooft in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer identiteit en maken unieke woningen Ze hebben een grotere betrokkenheid bij de buurt. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid, onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Maar Steenvlinder laat de zelfbouwer niet aan zijn lot over: de zelfbouwers krijgen begeleiding ze als ze dat willen. Steenvlinder vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom worden bijv. oude gebouwen niet gesloopt, maar hergebruikt met een nieuwe functie Verder zijn woningen gasloos en CO2-neutraal.


Nuttige links:
• Website Steenvlinder
• Facebook Steenvlinder
• Twitter Steenvlinder

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.