image

Steenvlinder 19

In Venray (Noord-Limburg) is de situatie op de woningmarkt penibel. Er is een toenemend tekort aan huur- én koopwoningen, in alle typen en prijsklassen. De gemeente is dan ook actief op zoek naar ontwikkelaars en initiatiefnemers die bij kunnen dragen aan oplossingen. 

In het gebouw worden 20 tot 25 appartementen ontwikkeld in verschillende groottes en prijsklassen.
Een gemeenschappelijk te gebruiken ruimte voor ontmoeting, cursussen en klussen is onderdeel van het gewenste concept.
Het gebouw is aangedragen door een lokale groep belangstellenden voor ‘wonen met omzien naar elkaar’. Steenvlinder is door hen aangezocht als risicodragend ontwikkelaar en geeft in samenspraak met deze initiatiefnemers vorm aan de plannen. Hiermee wordt een betrokken bewonersgroep beoogd. Er wordt gestreefd naar een gemengde leeftijdsopbouw, waarin zowel ouderen als starters vertegenwoordigd zijn.
Naast de sociale duurzaamheid van een betrokken bewonersgroep, is het uitgangspunt een duurzame herontwikkeling, passend bij de moderne uitstraling van het gebouw. Er wordt een programma opgezet voor deelmobiliteit voor de bewoners en gedeelde voorzieningen in een gemeenschappelijke ruimte.


Steenvlinder
De uitgevende instelling Steenvlinder Zelfbouw 19 B.V. is een 100% dochter van Steenvlinder B.V (holding). Steenvlinder B.V. maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen, en koopt hiervoor locaties aan. Wij geloven in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer identiteit en maken unieke woningen Ze hebben een grotere betrokkenheid bij de buurt. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid, onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Maar we laten de zelfbouwer niet aan zijn lot over: we begeleiden ze als ze dat willen. Steenvlinder vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom worden bijv. oude gebouwen niet gesloopt, maar hergebruikt met een nieuwe functie Verder zijn woningen gasloos en CO2-neutraal.


Nuttige links:

• Website Steenvlinder
• Facebook Steenvlinder
• Twitter Steenvlinder

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.