image

Zorggroep Thorp

In Katlijk, Friesland wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd waar 24 cliënten een veilige, rustige en kleinschalige woonomgeving geboden wordt. De doelgroep die bediend gaat worden, cliënten met een Wlz GGZ-indicatie ZP 1 en 2, zal door middel van wonen, dagbesteding en het zinvol invullen van vrije tijd dusdanig gestimuleerd worden dat psychiatrische kwetsbaarheid verminderde invloed heeft op het dagelijkse bestaan. 

De mensen achter dit initiatief zijn Danielle Terpstra, Harold Dijkgraaf en Dr. Jeroen Terpstra. Danielle is eigenaar en oprichter van vier dagbestedingen in Ermelo en Harderwijk. Harold heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg. Jeroen is psychiater, directeur en oprichter van Psychiatrisch Expertice Centrum. Zij zagen dat het anders en beter kon en moest.

Zorggroep Thorp heeft een contract met het zorgkantoor. Zorgkantoren regelen dat mensen met een Wet Langdurige zorg-indicatie de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit doen zij door contracten te sluiten met aanbieders van langdurige zorg, zoals Zorggroep Thorp, waarin afspraken gemaakt worden over welke zorg geboden wordt en wat de kwaliteit van de zorg moet zijn. 

Creditreform balansrating

Dit project heeft een Creditreform balansrating gekregen van CR 8. Dit betekent dat Zorggroep Thorp beschikt over een bevredigende kredietwaardigheid. Het vermogen van de onderneming om haar betalingsverplichtingen tijdig te voldoen is eveneens bevredigend. Het faillissementsrisico van de onderneming is gering tot gemiddeld.

Nuttige links:

• Website Thorp
• Facebook Thorp
LinkedIn Thorp 

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.