image

Steenvlinder 14 II

De gemeente Rotterdam en Steenvlinder hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om, door middel van het kluswoningen concept van Steenvlinder, de particuliere woningvoorraad grondig aan te pakken. De samenwerking is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (SV NPRZ), waar Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid werken. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in Rotterdam in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Steenvlinder
De uitgevende instelling Steenvlinder 14 B.V. is een 100% dochter van Steenvlinder B.V (holding). Steenvlinder B.V. maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen en koopt hiervoor locaties aan. Ze geloven in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer identiteit en maken unieke woningen. Ze hebben een grotere betrokkenheid bij de buurt. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Maar Steenvlinder laat de zelfbouwer niet aan zijn of haar lot over: ze begeleiden de bouwers als ze dat willen. Steenvlinder vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom worden bijvoorbeeld oude gebouwen niet gesloopt, maar hergebruikt met een nieuwe functie. Verder zijn woningen gasloos en CO2-neutraal. 

Nuttige links:
Website Steenvlinder
Facebook Steenvlinder
Twitter Steenvlinder

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.