image

Steenvlinder 17

Gemeente Wageningen heeft een grote opgave op het gebied van wonen. Volgens afspraken dienen tussen 2017 en 2027 1.300 nieuwbouwwoningen te worden geleverd met een nadruk op het versterken van binnenstedelijke locaties. De Costerweg 5-7 is een van de weinige locaties die in aanmerking komt om een significatie bijdrage te leveren. Het terrein, lokaal bekend als VADA of Compotex locatie, ligt braak en is specifiek benoemd als inbreidingslocatie voor woningbouw voor overwegend senioren. Op verzoek van de huidige eigenaar heeft Steenvlinder in nauw overleg met de gemeente een plan opgesteld voor de transformatie van dit oude bedrijventerrein.

Steenvlinder
De uitgevende instelling Steenvlinder 17 B.V. is een 100% dochter van Steenvlinder B.V (holding). Steenvlinder B.V. maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen en koopt hiervoor locaties aan. Ze geloven in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer identiteit en maken unieke woningen. Ze hebben een grotere betrokkenheid bij de buurt. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Maar Steenvlinder laat de zelfbouwer niet aan zijn of haar lot over: ze begeleiden de bouwers als ze dat willen. Steenvlinder vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom worden bijvoorbeeld oude gebouwen niet gesloopt, maar hergebruikt met een nieuwe functie. Verder zijn woningen gasloos en CO2-neutraal. 


Nuttige links:
Website Steenvlinder
Facebook Steenvlinder
Twitter Steenvlinder

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.