image

Steenvlinder 4 III

Binnen het bestaande Steenvlinder project 'Mijn Eigen Wiericke' in Nieuwerbrug aan den Rijn worden nieuwe zelfbouwkavels gerealiseerd. Het gaat om 4 geschakelde casco woningen waarbij kopers invloed hebben op de uitwerking van de gevels, met opties in buitenkozijnen, dakopbouw en gevelmaterialen. Ook de indeling en afbouw binnen is aan de kopers, volgens het Steenvlinder concept. Warmtelussen zijn beschikbaar voor de hele wijk, inclusief de vier nieuwe woningen. De woningen worden zo goed als energieneutraal en de kavels hebben volgens de taxatie van 17 december 2021 een marktwaarde van € 615.530,-.

Steenvlinder
De uitgevende instelling Steenvlinder Zelfbouw 4 B.V. III is een 100% dochter van Steenvlinder B.V (holding). Steenvlinder B.V. maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen en koopt hiervoor locaties aan. Ze geloven in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer identiteit en maken unieke woningen. Ze hebben een grotere betrokkenheid bij de buurt. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Maar Steenvlinder laat de zelfbouwer niet aan zijn of haar lot over: ze begeleiden de bouwers als ze dat willen. Steenvlinder vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom worden bijvoorbeeld oude gebouwen niet gesloopt, maar hergebruikt met een nieuwe functie. Verder zijn woningen gasloos en CO2-neutraal. 

Nuttige links:
Website Steenvlinder
• Facebook Steenvlinder
Twitter Steenvlinder

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.