image

Bernhoven VI 2020 en 2021 - Voor de grotere en/of professionele belegger

Deze obligatielening is bedoeld voor professionele investeerders, belanghebbenden en organisaties en instellingen die willen investeren in Bernhoven. Investeren is mogelijk vanaf € 100.000,-. 

Wilt u investeren voor minder dan € 100.000,-? Kijk voor de mogelijkheden bij Bernhoven VII - Voor betrokkenen in de regio, investeren in deze lening is mogelijk vanaf € 500,-.


Een bijzonder ziekenhuis

Bernhoven is niet zomaar een ziekenhuis. In korte tijd heeft Bernhoven naam voor zichzelf weten te maken als ziekenhuis dat een eigen geluid en koers laat zien in zorgland vanuit een baanbrekende strategie. Een strategie die bewezen blijkt te werken en begon met de cruciale beslissing om in 2015 medisch specialisten in loondienst met participatie te laten gaan. De participatie heeft zich sindsdien uitgebreid en in voorgaande jaren hebben medisch specialisten, medewerkers, betrokkenen uit de regio en grote investeerders laten zien dat zij de ambities van Bernhoven steunen. 

Om deze ambities te realiseren en dingen op hun eigen manier te kunnen doen is (financiële) ruimte en vrijheid nodig. De verruiming van het eigen weerstandsvermogen wil Bernhoven graag ophalen bij hen die achter het hogere doel en de belofte van Bernhoven staan. Bij mensen die ook persoonlijk gebaat zijn bij de gezette koers. Net als voorgaande jaren vraagt Bernhoven daarom ook aan stakeholders van buiten het ziekenhuis of zij willen investeren in Bernhoven. Zo wordt Bernhoven eigendom van steeds meer mensen.

Hoe Bernhoven het anders doet

Bij Bernhoven is de ambitie geformuleerd om in 2025 een gezondheidsorganisatie te zijn in plaats van een ziekenhuis. Dit doen ze vanuit liefde voor mensen waar ze samen de allerbeste gezondheidszorg voor creëren. Zo’n transformatie van ziektezorg naar gezondheidzorg gaat niet van de een op de andere dag, dat kost tijd. In de meerjarenstrategie ‘Samen werken aan gezondheid’ legt Bernhoven uit hoe ze dit willen gaan doen.

Bernhoven heeft bovenal de overtuiging dat de beste zorg toekomstbestendig is en dat dit ook de weg is naar betaalbare zorg. Ze kijken hierbij niet hoe een specifieke zorgbehandeling het meest efficiënt ingericht kan worden, ze bekijken het vraagstuk altijd met het patiënt als middelpunt. Hoe kan de beste individuele zorg verleend worden? Dan brengt hen vaak naar andere oplossingen dan ze gewend waren. Zo is de samenwerking met huisartsen versterkt en is er meer nadrukkelijke aandacht voor preventie en het menselijke aspect. 

Investeren met obligaties in Bernhoven VI

Investeren, oftewel participeren, in Bernhoven is mogelijk door obligaties te kopen. Dit werkt als een lening die aan Bernhoven verstrekt wordt en aan het einde van de looptijd (2030) aan u als obligatiehouder wordt terugbetaald. Ieder jaar ontvangt u hiervoor een vast rentepercentage van 4 %. De obligatielening is achtergesteld bij de bankleningen en daarom zien de banken deze lening als eigen vermogen. Hierdoor bereikt Bernhoven de gewenste onafhankelijkheid om samen met alle stakeholders haar ambities in een gepast tempo waar te maken.

Hoe investeer ik in Bernhoven?

Om in te schrijven op obligaties, klikt u op de oranje button Log in om in te schrijven / Inschrijven obligatie. Wanneer u alle stappen heeft doorlopen, bent u voorlopig ingeschreven. U ontvangt per e-mail meer informatie over de vervolgstappen. Na de controle wordt uw inschrijving definitief gekeurd. Als uw inschrijving goedgekeurd is, wordt gevraagd om het bedrag waarvoor u inschrijft over te maken. Na betaling bent u in het bezit van obligaties van Bernhoven waarover u jaarlijks (rond oktober) rente zult ontvangen. Aan het einde van de looptijd van de obligatielening wordt de waarde van uw obligaties op uw rekening gestort.

In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe u moet inschrijven op een obligatie: Hoe schrijft u in op een obligatie?

Vragen of opmerkingen?

Een overzicht met Veelgestelde vragen en antwoorden vind je rechts in beeld bij het kopje 'Documenten'. Staat uw vraag hier niet tussen? Vragen over inschrijven of de financiële afhandeling kunnen gestuurd worden naar info@andersfinancieren.nl. Stuur vragen over de strategie of het idee achter obligaties naar  communicatie@bernhoven.nl. Wilt u uw vraag liever niet via mail versturen? Bel dan naar AndersFinancieren via +31(0) 85 130 22 18.

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.