image

Steenvlinder 9

Steenvlinder maakt zelfbouw mogelijk op kavels en in kluscomplexen en koopt hiervoor locaties aan. Steenvlinder gelooft in de kracht van mensen zelf. Mensen die hun eigen huis bouwen zorgen voor meer identiteit en maken unieke woningen Ze hebben een grotere betrokkenheid bij de buurt. Elke zelfbouwer krijgt na aankoop van de kavel of kluswoning van Steenvlinder maximale zeggenschap en vrijheid, onder het motto: de mooiste woning maak je zelf. Steenvlinder laat de zelfbouwer niet aan zijn lot over, zij ontvangen begeleiding als daar behoefte aan is. Steenvlinder vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daarom worden bijvoorbeeld oude gebouwen niet gesloopt, maar hergebruikt met een nieuwe functie. Verder zijn woningen gasloos en CO2-neutraal.

Voor het project Steenvlinder Zelfbouw 9 wordt een perceel grond aangekocht waarop 121 gestapelde nieuwsbouw-kluswoningen worden gerealiseerd. Het perceels heeft als bestemming deels bedrijfsterrein en deels groen. De kluswoningen zijn gelegen op fietsafstand van het oude centrum van Delft, ingeklemd tussen een woonwijk en de A13 in de directe nabijheid van de TU en de IKEA. De kluswoningen zijn geschikt voor een brede doelgroep van starters tot doorstromers, van lagere tot hogere inkomens en van alleenstaande tot gezinnen.

Steenvlinder

Steenvlinder is veruit het meest ervaren bedrijf op het gebied van eigenbouw in Nederland, een gebied dat nog volop in ontwikkeling is. De oprichters van Steenvlinder, Hans Sparreboom en Marnix Norder, hebben beiden 20 jaar ervaring in stedelijke ontwikkeling en projecten. Sinds 2008 hebben zij zich gespecialiseerd in eigenbouw. In die periode hebben zij een enorme diversiteit aan kluswoningen en nieuwbouw op kavels gerealiseerd. Steenvlinder wil meer woonplezier realiseren en bijdragen aan een beter leven: door het zelf bouwen, bouwen mensen ook aan de samenleving. Het doel is om zelfbouw voor iedereen mogelijk te maken met maximale vrijheid en zeggenschap. Steenvlinder zorgt zo voor meer woonplezier, unieke woningen en een grotere betrokkenheid bij de buurt.

Nuttige links:

• Website Steenvlinder;

• Facebook Steenvlinder;

• Twitter Steenvlinder.

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.