image

Steenvlinder 4

De obligatielening is geplaatst. 

Steenvlinder is gestart met de verkoop van de percelen en deze loopt verspoedig. Op de eerste dag is op 12 van de 18 beschikbare percelen een optie uitgegeven.

Wie een huis wil kopen heeft minder keus en betaalt meer dan een paar jaar geleden (NOS, 11 januari 2018). Ook blijkt vooral de starter de dupe te zijn van de huidige situatie op de woningmarkt (NRC, 17 november 2018). Steenvlinder biedt een oplossing met hun project Zelfbouw 4. Op de ‘Wijde Wiericke’ in Nieuwerbrug gaan starters, jonge gezinnen en senioren hun eigen nieuwe woning realiseren op nieuw uit te geven bouwkavels. Naar verwachting zal de verkoop van de bouwkavels in mei 2018 starten. Dit project zal alternatief gefinancierd worden middels een maatschappelijke obligatie uitgegeven door Steenvlinder. Wilt u meehelpen aan het realiseren van betaalbare woningen voor starters? Belangstellenden kunnen bijdragen door de koop van obligaties met 4% rente. 

In totaal worden 28 kavels beschikbaar gesteld voor zelfbouw. De kavels worden ‘bouwrijp’ gemaakt door Steenvlinder. Daarna kunnen de kopers rond de zomer van 2019 starten met bouwen. Door het unieke zelfbouwconcept van Steenvlinder wordt het zelf realiseren van een nieuwbouwwoning financieel haalbaar voor een grote groep mensen. De maatschappelijke condities van obligatie via AndersFinancieren dragen hier aan bij. De obligatiehouder krijgt een eerste hypotheek op de uit te geven grond. De looptijd van de obligatie wordt naar verwachting twee jaar. 

Doordat de kavels zowel vrijstaand, half vrijstaand als geschakeld zijn, komt er veel diversiteit in de samenstelling van de huishoudens en in de bouwstijlen. Dit is goed voor de leefbaarheid van de kleine woonkern Nieuwerbrug. Daarnaast is het bijzondere aan dit project dat toekomstige bewoners in het kader van duurzaamheid gasloos zullen gaan bouwen.

Teaser

Klik hier voor een overzicht van deze obligatie.

Nuttige links:

• www.steenvlinder.nl;

• www.facebook.com/steenvlinder;

• www.twitter.com/steenvlinderNL;

• www.eigenwiericke.nl.

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.