image

Het Adriano Huis II

De obligatielening is geplaatst.  

Cijfers ratingrapportage

De cijfers in het ratingrapport zijn niet geactualiseerd. Dit heeft geen negatief effect op de rating.  

Het Adriano Huis

Het Adriano Huis realiseert 20 (zorg)appartementen binnen de groene wijk genaamd “Het Groene Gordijn” in de nostalgische Markiezenstad Bergen op Zoom. Dit zorginitiatief komt tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS, Stichting Pluryn en CZ Zorgkantoor. In de appartementen zal volgens een nieuw innovatief zorgconcept voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsstoornissen perspectief worden geboden op een zelfstandig bestaan. Zorg en inwoning wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De obligatiehouder financiert samen met een Nederlandse bank de aankoop en verbouwing van een bestaand complex. De obligatiehouder krijgt een tweede hypotheek na een Nederlandse bank.

Visie van zorginitiatief Het Adriano Huis

Het Adriano Huis heeft als uitgangspunt dat ieder mens gelijkwaardig is en dat ieder mens waardevol is. Mensen zijn in beginsel allemaal op zoek naar waardering, liefde en erkenning. Binnen het Adriano Huis zijn dit de grondbeginselen waarop het is gevestigd. Dat ieder mens ’gelijk’ is uit zich vooral wanneer je kijkt naar de kwaliteiten en niet focust op de beperkingen. Het normale leven ervaren begint bij het boeken van successen, hoe klein die ook zijn. Als de focus gelegd wordt op deze successen zal ieder mens de waardering voelen en daardoor de groei ervaring beleven.

Oprichters van het Adriano Huis, de heren Farid El-Khassim en Jelle Gillissen, hebben samen ruim 24 jaar ervaring in de zorg en een duidelijke visie ontwikkeld ten aanzien van de doelgroep van het Adriano Huis. Binnen het zorgwerkveld hebben zij geconstateerd dat een groot gat ontstaan is in de passende zorg voor mensen met een specifiek specialistische zorgvraag, die beschikken over een ZZP-7-zorgindicatie. Naar aanleiding hiervan hebben zij op verschillende wijzen getracht dit ontstane gat te dichten. Samen met het Ministerie van VWS is besloten om gezamenlijk op te trekken om de acute zorgvraag van verschillende individuele casussen te beantwoorden en het tekort aan voorzieningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychische en/of een ernstige gedragsstoornis in de regio West-Brabant/Zeeland en Zuid-Holland op te lossen.

NL Zorgobligatie keurmerk

Het Adriano Huis geeft de emissie uit in combinatie met het NL Zorgobligatie keurmerk. Dit is een obligatie-keurmerk dat speciaal is ingericht voor het aantrekken van alternatieve financiering ten behoeve van zorgvastgoedontwikkelingen. Het keurmerk ondersteunt (vernieuwende) zorgondernemers bij het aantrekken van kapitaal bij alternatieve financiers, van lokale burgers tot professionele beleggers en biedt investeerders een solide belegging met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement. 

Logo NL Zorgobligatie

Video

Bekijk op de website van NL Zorgobligatie een introductiefilmpje over Het Adriano Huis. 

 

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.