image

Bernhoven 2018 - 1

De obligatielening is geplaatst. 

Op deze obligatielening kunnen alleen personeelsleden van Bernhoven inschrijven. Alle personeelsleden van Bernhoven hebben recht op een converteerbare obligatie. Om van dit recht gebruik te maken, moet registratie op het AndersFinancieren platform plaatsvinden. 

Personeelsparticipatie

Om de verbondenheid en betrokkenheid met Bernhoven te vergroten en te verduurzamen biedt Bernhoven alle personeelsleden de kans om financieel te participeren in Bernhoven B.V. Alle medewerkers krijgen op 1 november van de jaren 2018 tot en met 2022 elk jaar het recht op een converteerbare obligatie van € 100,-. Per medewerker kan in deze vijf jaar maximaal € 500,- aan obligaties worden verkregen.

Obligatie?

Een obligatielening is een lening welke in kleine, gelijke stukken is verdeeld. Er ontstaat niet één, maar meerdere schuldeisers voor de uitgever van de obligatie. Obligaties zijn overdraagbaar en hebben allemaal dezelfde rechten.

Converteerbaar?

Bernhoven had het liefst meteen aandelen uitgegeven. Echter staat de wetgever ziekenhuizen (nog) niet toe winst uit te keren en hebben aandelen nog niet veel zin. Er is gekozen voor een obligatielening met het recht om de obligaties om te zetten, oftewel te converteren, naar aandelen, zodra de wet is aangepast. Het is voor obligatiehouders niet verplicht hun obligaties te converteren. Als de wetswijziging niet binnen 10 jaar plaatsvindt, of wanneer gekozen wordt de obligaties niet te converteren, lost de lening in 2028 af en krijgen deelnemers de hoofdsom uitbetaald. In de tussentijd wordt jaarlijks 4 % rente betaald. Als conversie wel plaatsvindt zal het aandeel (afhankelijk van de winst) dividend uitkeren.

Teaser

Klik hier voor een overzicht van deze obligatie.

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.