image

Bernhoven 2018 - 2

De obligatielening is geplaatst. 

Op deze obligatielening kunnen personeelsleden van Bernhoven inschrijven die naast de gratificatie meer converteerbare obligaties willen kopen. De inschrijving voor deze obligatielening is niet open voor derden. Om gebruik te maken van het recht op gratificatie en om meer converteerbare obligaties aan te schaffen is een eenmalige registratie op het AndersFinancieren platform nodig.

Personeelsparticipatie

Naast de uitgifte van gratificatie in obligaties kunnen personeelsleden van Bernhoven zelf extra obligaties aanschaffen. Ook deze obligaties worden uitgegeven om de binding en betrokkenheid van medewerkers met Bernhoven te vergroten en verduurzamen. Deze obligaties zijn voor eigen kosten (vanaf € 500,-) en er gelden andere voorwaarden dan bij Personeelsobligatie Bernhoven B.V. I. Zo is conversie bij deze obligaties verplicht. 

Obligatie?

Een obligatielening is een lening welke in kleine, gelijke stukken is verdeeld. Er ontstaat niet één, maar meerdere schuldeisers voor de uitgever van de obligatie. Obligaties zijn overdraagbaar en hebben allemaal dezelfde rechten.

Converteerbaar?

Bernhoven had het liefst meteen aandelen uitgegeven. Echter staat de wetgever ziekenhuizen (nog) niet toe winst uit te keren en hebben aandelen nog niet veel zin. Er is gekozen voor een obligatielening met de plicht om de obligaties om te zetten, oftewel te converteren, naar aandelen, zodra de wet is aangepast. Waar bij Personeelsobligatie Bernhoven B.V. I geen verplichte conversie geldt, is dit bij Personeelsobligatie Bernhoven B.V. II wel het geval. Als de wetswijziging niet binnen 10 jaar plaatsvindt lost de lening in 2028 af en krijgen deelnemers de hoofdsom uitbetaald. In de tussentijd wordt jaarlijks 4 % rente betaald. Als conversie wel plaatsvindt zal het aandeel (afhankelijk van de winst) dividend uitkeren.

Teaser

Klik hier voor een overzicht van deze obligatie.

U heeft zich al ingeschreven voor dit project.